Skip to content
Loading
REZERVUJTE SI POKOJ
HOTEL RADNICE

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Hotelu Radnice

1. Účastníci smluvního vztahu

 • Hotel Radnice, se sídlem Moskevská 11, 460 01 Liberec 4, Česká republika, IČ: 64054632, DIČ: CZ7652252608, provozovatel hotelu (dále jen „Hotel“).
 • Objednatel – fyzická nebo právnická osoba provádějící rezervaci služeb poskytovaných Hotelem (dále jen „Objednatel“).

2. Rezervace ubytování a služeb

 • Rezervace může být provedena telefonicky, emailem na adrese recepce@hotelradnice.cz nebo prostřednictvím oficiálních online rezervačních systémů.
 • Rezervace je považována za závaznou po písemném potvrzení ze strany Hotelu.
 • Pro dokončení rezervace je vyžadována platba kartou nebo záloha v dohodnuté výši.

3. Ceny, stornovací a platební podmínky

 • Uvedené ceny za ubytování zahrnují snídani a DPH. Městský poplatek 40 CZK/osoba/noc není zahrnut.
 • Zrušení rezervace musí být provedeno písemně. Podmínky zrušení závisí na použitém rezervačním systému.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti (CZK, EUR) nebo kreditní/platební kartou. Podle zákona o evidenci tržeb je Hotel povinen vystavit účtenku.
 • Při zrušení rezervace méně než 24 hodin před příjezdem může být účtován storno poplatek.

4. Práva a povinnosti hosta

 • Host má právo na užívání rezervovaných prostor a vybavení Hotelu.
 • Host je odpovědný za škody způsobené během pobytu a souhlasí s uhrazením nákladů na opravy či čištění.
 • Reklamace nedostatků musí být učiněna během pobytu.
 • Host je povinen uhradit náklady na ubytování a služby nejpozději v den příjezdu.

5. Práva a povinnosti hotelu

 • Hotel se zavazuje poskytnout ubytování a služby v souladu se standardy.
 • Hotel může v určitých případech vyžadovat vratnou kauci 1500,- Kč.
 • V případě nemožnosti ubytování je Hotel povinen zajistit adekvátní alternativu.

6. Závěrečná ustanovení

 • Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024 a mohou být aktualizovány. Host je povinen se řídit aktuálními podmínkami.
 • Hotel zpracovává osobní údaje hostů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.